Uw specialist in afvalwaterheffingen
Aangifte, bezwaar en beroep

 

Aangiftes en procedures... haal eruit wat erin zit!


Aangifte zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing
Volgens de wet moet een aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden ingediend. Bovendien moet deze 
volledig zijn. Is dat niet het geval, dan kan de aanslag geheel of gedeeltelijk ambtshalve worden vastgesteld en dat
is nooit in uw voordeel. Bovendien wordt bezwaar tegen zo’n aanslag ernstig bemoeilijkt, omdat dan sprake is van
omkering en verzwaring van de bewijslast. Tevens loopt u daarbij kans op het ontvangen van een verzuimboete of
zelfs een vergrijpboete. U kunt de aangifte daarom het best laten opstellen en indienen door een gecertificeerd
belastingadviseur.
 
Wij zijn hiertoe gecertificeerd door het Register Belastingadviseurs. Als u de aangifte door ons laat verzorgen, dan
kunt u er zeker van zijn dat u geen onnodige risico’s loopt op ambtshalve aanslagen of boetes. Bovendien zien wij
erop toe dat de aangifte zoveel mogelijk in uw voordeel wordt opgesteld.

Bezwaarprocedures
Als een aanslag wordt opgelegd, dan zullen wij deze toetsen op juistheid en redelijkheid. Indien daarvan geen sprake
is, of wanneer daarover twijfels bestaan, dan kunnen wij namens u een bezwaarprocedure starten. Dit valt onder
het formeel belastingrecht en ook daarin zijn wij gespecialiseerd. In principe heeft u hier geen omkijken naar, omdat
wij de procedure geheel namens u voeren. Behalve het zoveel mogelijk omlaag brengen van de aanslag, zullen wij
ons tevens inspannen voor een kostenvergoeding voor u. Als u de procedure door ons laat uitvoeren, dan kunt u
daar recht op hebben, daar wij deze procedures beroepshalve uitvoeren. Indien nodig zullen wij daarnaast een
verzoek indienen voor een schadevergoeding.
 
Ook verzuim- of vergrijpboetes worden soms ten onrechte, of tot een te hoog bedrag, opgelegd. Ook die kunnen
wij namens u aanvechten. Hetzelfde geldt voor ontheffingsbeschikkingen of meetbeschikkingen waar u het niet mee
eens bent.
 
 
Beroepsprocedures
Als we er in een bezwaarprocedure niet uitkomen en de financiële belangen groot zijn, of als het gaat om een
principieel geschil, dan kunnen wij namens u het geschil voorleggen aan de belastingrechter. In eerste aanleg bij de
rechtbank, maar als het nodig is vervolgens ook in hoger beroep bij het gerechtshof. Een enkele keer leggen wij de
zaak voor aan ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der Nederlanden. Wij voeren namens u de gehele procedure
en verzoeken indienen nodig, namens u, om proceskostenveroordelingen en schadevergoedingen.

Informatiebeschikking
Af en toe komt het voor dat u als belastingplichtige grote hoeveelheden informatie aan de waterkwaliteitsbeheerder
moet verstrekken. Als niet duidelijk is waarvoor dit dient, of als u vermoedt dat het gaat om een vorm van 'fishing',
dan kunnen wij voor u een informatiebeschikking aanvragen. U hoeft namelijk niet zomaar aan dergelijke informatie-
verzoeken te voldoen. Vaak heeft u meer rechten dan u denkt!

 Home
Diensten
Profiel
Contact