Uw specialist in afvalwaterheffingen
Tabel afvalwatercoëfficiënten

 

Bent u correct ingedeeld, of betaalt u keer op keer teveel?


Alle bedrijven mogen in beginsel gebruikmaken van de tabel afvalwatercoëfficiënten, om zodoende de vervuilingswaarde
van het afvalwater vast te stellen. Dat scheelt een hoop kosten voor het uitvoeren van afvalwateronderzoek. U moet
dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uiteraard kunnen wij voor u nagaan in hoeverre u aan deze voorwaarden
voldoet en of dit voor u een geschikte methode is.
 
Als u de tabel toepast, dan wordt de vervuilingswaarde berekend aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water en
één of meer afvalwatercoëfficiënten, afhankelijk van de voor uw bedrijf van toepassing zijnde waterklasse(n). Hierbij
kunnen zich echter een aantal knelpunten voordoen.
 
Ingenomen water
Het ingenomen water is een wettelijk omschreven begrip. Welke waterstromen hier precies onder vallen, is afhankelijk
van uw specifieke situatie. Het is van belang om dit nauwkeurig te bepalen, omdat dit rechtstreeks van invloed is op de
hoogte van de aanslag. 
Daarnaast kan het zo zijn dat u niet al het ingenomen water als afvalwater loost, want:
  1. het wordt verwerkt in uw product;
  2. het verdampt;
  3. u loost het als niet verontreinigd koelwater;
  4. u voert het als nevenproduct af naar derden.
In bovenstaande gevallen kan het interessant zijn uw bedrijf fiscaal op te splitsen in afzonderlijke bedrijfsonderdelen, of
nader onderzoek uit te voeren. 
Indien één of meer van bovenstaande situaties op uw bedrijf van toepassing is, neem dan
contact met ons op. Wij kunnen voor u vaststellen welke mogelijkheden u heeft om de hoogte van de aanslag omlaag te
brengen.
 
Waterklassen
De tabel afvalwatercoëfficiënten bestaat uit 15 waterklassen. Uw bedrijf is ingedeeld in één of meer waterklassen.
Iedere waterklasse heeft een eigen afvalwatercoëfficiënt die samen met de hoeveelheid ingenomen water de hoogte van
de aanslag bepaalt. Als hierbij sprake is van een te hoge waterklasse, betaalt u ieder jaar opnieuw teveel heffing. Dat
kan oplopen tot een heffing die tientallen procenten te hoog is. 
Als u wilt nagaan of u wel in de juiste waterklasse bent
ingedeeld, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dit voor u nagaan en kunnen u ook behulpzaam zijn bij het wijzigen
van de betreffende waterklasse.

Ten Lande Belastingadvies is initiator van het platfor
m Waterklassen.nl. Op deze website vindt u meer informatie.

Meetbedrijven
In sommige gevallen is het ook voor meetbedrijven mogelijk om over te stappen op de veel goedkopere tabel. De hoogte
van de vervuilingswaarde van het afvalwater is hierbij niet bepalend. Wel hoe deze zich verhoudt tot de hoogte van de
vervuilingswaarde volgens de tabel. Als u hierover onafhankelijk advies wilt, neem dan contact met ons op.
 Home
Diensten
Profiel
Contact