Uw specialist in afvalwaterheffingen
Cursussen

 

Cursusprogramma 2013


Huidig cursusaanbod
Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de door ons verzorgde cursussen op het terrein van afvalwaterheffingen
en formeel belastingrecht. Momenteel werken wij nog aan het samenstellen van het cursusprogramma voor 2013. Zodra
dit programma gereed is zal er een mailing uitgaan naar alle oud-cursisten en geïnteresseerden. Indien u deze mailing ook
wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via onderstaande link.

       > Ik ben geïnteresseerd in het cursusprogramma van 2013. Zet mij op de mailinglijst
 
Vooruitlopend hierop geven wij hieronder vast een overzicht van de cursussen die momenteel beschikbaar zijn of binnen-
kort beschikbaar komen. Als u interesse heeft in één of meer van onderstaande cursussen, dan kunt u dat aangeven
middels de bijbehorende e-mail link. Wij schrijven u dan alvast, geheel vrijblijvend, voor die cursus in en sturen u de tot
dusver beschikbare informatie vast toe. Zodra de cursus definitief plaatsvindt, kunt u alsnog besluiten u al dan niet
definitief voor de cursus in te schrijven.
 
Open inschrijving & in-company
Voor alle cursussen geldt dat deze via open inschrijving worden aangeboden op onze vaste, centrale cursuslocatie aan
de A28 bij Zwolle: 
De Koperen Hoogte. Daarnaast is het mogelijk dat de cursussen bij u op locatie (in-company) gegeven
worden. Daarbij is maatwerk mogelijk, indien u dat wenst. Desgewenst verzorgen wij ook de tentaminering.
 
Alle cursussen worden samengesteld en gegeven door de heer R.J. (René) ten Lande bc, gecertificeerd lid van het
Register Belastingadviseurs. Daarnaast is hij docent bij de Stichting Wateropleidingen. 
Ten Lande Belastingadvies is voor
deze cursussen FOLO®-geaccrediteerd door de Stichting Permanente Educatie Nederland. Het volgen van onze
cursussen levert daarmee FOLO PE-punten op.

Onze cursussen

Cursus: Afvalwaterheffingen
Alles over de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

 
Masterclass: Afvalwaterheffingen
Deze cursus is de uitgebreide versie van de cursus Afvalwaterheffingen. In de masterclass worden alle onderwerpen
verder uitgediept. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan belastingrecht en bestuursrecht.

 
Cursus: De aanslagregeling
Bij het doen van aangifte en het vaststellen en opleggen van aanslagen en navorderingsaanslagen komt heel wat
formele regelgeving kijken. Voor degenen die daar in de praktijk mee te maken hebben is deze cursus zeer geschikt.
Ook de nieuwe informatiebeschikking is in deze cursus opgenomen.

 
Cursus: De bezwaarprocedure
Het is bij elke belastingaanslag of beschikking (althans voor zover deze daarvoor in aanmerking komt) mogelijk om hier-
tegen een bezwaarprocedure te starten. Deze cursus behandelt de procedure van begin tot eind. Nieuw is dat bij
overschrijding van de redelijke termijn er recht op schadevergoeding bestaat. Uiteraard wordt ook hier in deze cursus
aandacht aan besteed.

       > Ik ben geïnteresseerd in deze cursus; stuurt u mij vast meer informatie

Cursus: De beroepsprocedure
Als de bezwaarprocedure niet tot het gewenste resultaat leidt, dan volgt beroep bij de rechtbank, eventueel gevolgd
door hoger beroep bij het gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Tijdens deze cursus leert u in grote lijnen
hoe deze procedures verlopen.

       > Ik ben geïnteresseerd in deze cursus; stuurt u mij vast meer informatie
 
Cursus: Meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater
De hoofdregel luidt dat de vervuilingswaarde van afvalwater door middel van meting, bemonstering en analyse van afval-
water moet plaatsvinden. Wat hierbij allemaal komt kijken leert u in deze cursus.

 
Cursus: Beschikkingen afvalwaterheffingen
Bij het vaststellen van de vervuilingswaarde van afvalwater speelt het aanvragen en verstrekken van beschikkingen een
belangrijke rol. Deze cursus behandelt alle formele en materiële aspecten van deze beschikkingen.

 
Cursus: T-correctie
In bepaalde gevallen is het mogelijk en toegestaan de vervuilingswaarde van het afvalwater neerwaarts te corrigeren.
De wetgever heeft die mogelijkheid geboden, maar in de praktijk is het lastig deze correctie inderdaad binnen te halen.
Hoe werkt dit eigenlijk en waarom is er zo’n correctie?

 
Cursus: De tabel afvalwatercoëfficiënten
De vervuilingswaarde van afvalwater kan, in plaats van door middel van meten, bemonsteren en analyseren, ook worden
vastgesteld aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Dat de uitvoering van deze op het oog zo eenvoudige
regelgeving in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig is, wordt duidelijk na het volgen van deze cursus.

 
Cursus: Forfaits
De vervuilingswaarde van het afvalwater dat afkomstig is van woonruimten en kleine bedrijfsruimten wordt vastgesteld
aan de hand van forfaits. In deze cursus leert u wat een forfait is en hoe deze in de praktijk uitwerkt.

 
Cursus: De vervuiler betaalt
Behalve een belastingaanslag, kan er ook een verzuimboete of vergrijpboete worden opgelegd. Wat er voor nodig is
alvorens zo’n bestuurlijke boete kan worden opgelegd, hoe het zit met de bewijslast en hoe hoog zo’n boete kan zijn,
wordt uitgebreid behandeld in deze cursus.

 
V.E. tournee
Behalve het volgen van een cursus kunt u bij ons ook een abonnement nemen op de V.E. tournee. Wij komen dan
éénmaal per jaar bij u langs om u en uw medewerkers of collega's bij te praten over actuele ontwikkelingen binnen
het werkveld. 

       > Ik ben geïnteresseerd in de V.E. tournee; stuurt u mij vast meer informatie
 Home
Diensten
Profiel
Contact